SK (EUR)
Vzdělávací webináře I Vitality klub I Registrace I Přihlášení

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE PRO PORADCE VITALITY KLUBU

PRO ČESKOU REPUBLIKU1.Obecná ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem e-shopu provozovaném na doméně hcy-vitality.cz je obchodní společnost Hcy Vitality s.r.o. se sídlem Meziříčská 2868, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ: 050 28 931, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6597


2.Definice základních pojmů

VITALITY KLUB je bonusový program pro členy klubu. Bonusový program souvisí s nákupem a prodejem produktů Vitality.

Člen klubu je oprávněn využívat výhody VITALITY KLUBU. Výhody VITALITY KLUBU jsou popsány v čl. 4 “Systém slev a odměn”. Každý člen VITALITY KLUBU se po proškolení a dodání IČ může stát poradcem společnosti Hcy Vitality s.r.o.

Poradce je člen klubu, který splnil podmínku, že vlastní živnostenský list, má zájem o aktivní spolupráci v oblasti poradenství k produktům Vitality a/nebo v oblasti poradenství k homocysteinu a absolvoval vstupní školení.

Eshop je partnerský internetový obchod, který prodává produkty Hcy Vitality.

Doporučitel je člen nebo poradce VITALITY KLUBU, který doporučil nového člena nebo poradce VITALITY KLUBU.

Neregistrovaný zákazník je zákazník, který si přes osobní internetový link člena klubu nebo poradce nakoupil produkty Vitality za konečnou cenu.

Internetový osobní link je jedinečná adresa URL, která je přidělena poradci klubu při registraci. Internetový osobní link má tvar http://ID.hcy-vitality.cz a je provozován na doméně hcy-vitality.cz. Vlastníkem této domény je společnost Hcy Vitality s.r.o.

Peněženka: Každý poradce má na internetovém osobním linku chráněné elektronické konto (Osobní stránky), ve kterém může nahlížet do peněženky. Do peněženky se připisují body za realizované objednávky. Body se přepočítávají na Kč. Přepočet: 1 bod = 1 Kč. V peněžence je navíc přehled nevyřízených a vyřízených objednávek. Získané body může poradce využít na nákup produktů Vitality nebo po dosažení 500 bodů má možnost zažádat o výběr provizí v Kč. V případě využití bodů na nákup produktů Vitality se od celkové částky za vybrané zboží odečte hodnota bodů, na které společnost Hcy Vitality za poradce vystaví daňový doklad, případný nedoplatek bude fakturován. Poradci, který je plátce DPH nelze odečíst body z celkové částky za vybrané zboží.
Pokud poradce požádá o provize, společnost Hcy Vitality vystaví za člena daňový doklad. Všechny daňové doklady jsou uloženy na osobních stránkách poradce. Před první výplatou provizí je nutno zadat číslo účtu do registračních údajů poradce v osobním profilu na osobních stránkách. Peníze Hcy Vitality s.r.o. zasílá pouze bankovním převodem na bankovní účet nejpozději do 10 pracovních dnů od přijetí požadavku. V případě, že poradce je plátcem DPH, bude mu k provizi připočteno DPH. Pokud se poradce stane v průběhu spolupráce plátcem DPH je nezbytné o tom společnost Hcy Vitality informovat. Pokud má poradce v peněžence na konci kalendářního roku provizi vyšší než 500 bodů/Kč, je povinen požádat o její vyplacení do 30. 12. daného roku, pokud tak neučíní dojde k výmazu bodů z peněženky.


Konečná cena je cena produktů Vitality bez slevy. Za konečnou cenu nakupují neregistrovaní zákazníci. Konečná cena produktů Vitality je uvedena v čl.4 “Systém slev a odměn” tabulka 1.

Produkty Vitality jsou produkty vystavené v e-shopu na doméně hcy-vitality.cz.


3. Podmínky získání členství ve VITALITY KLUBU

Členem Vitality klubu se stává ten, kdo řádně vyplní registrační formulář. Registrace je zdarma.
Členem a poradcem klubu se mohou stát pouze osoby, které dosáhly plnoletosti (tj. 18 let).
Po proškolení a dodání IČ se člen klubu stává poradcem společnosti Hcy Vitality s.r.o., získává možnost nakupovat produkty Vitality za zvýhodněné poradenské ceny a zároveň možnost získávat odměny z doporučování produktů Vitality a s vlastní obchodní sitě registrováných členů, poradců a e-shopů. 
Registrací do členského VITALITY KLUBU získává poradce klubu osobní internetový link ve tvaru http://ID.hcy-vitality.cz. Tento link slouží pro realizaci vlastních nákupů, ale také k realizaci nákupů neregistrovaných zákazníků za konečnou cenu, k registraci doporučených zájemců o členství ve Vitality klubu a k registraci doporučených poradců.

Roční podmínka aktivity pro poradce
Podmínky pro poradce v následujícím roce jsou platné za splnění těchto dvou podmínek aktivity: 
1. osobní nákupy v celkové hodnotě minimálně 2.500,-Kč / za kalendářní rok. 
2.  a)  minimální obrat nákupů přes osobní link poradce ve výši 15.000 Kč/za kalendářní rok nebo za
     b)  4 nově zaregistrovaní členové (poradci) ročně s uskutečněným nákupem.

Minimálním obratem nákupů se rozumí osobní nákupy + nákupy klientů, které jsou realizované přes osobní link poradce. 
Přehled a součet nákupů je k nahlédnutí v kanceláři osobních stránek pod odkazem „Přehled aktivity”.

Pokud poradce výše zmíněné podmínky aktivity nesplní, bude mu od 1.1. následujícího roku odebrána možnost nakupovat za zvýhodněné poradenské ceny. Poradce bude v systému Hcy Vitality nadále veden jako člen Vitality klubu a bude moci nakupovat za členské ceny (nákupní ceny viz ceníky). 

Pokud člen Vitality klubu splní výše zmíněné podmínky aktivity tj. provede osobní nákupy v určené výši a minimální obrat nákupů přes link, a pokud splní také podmínku vlastnit aktivní živnostenský list, bude moci od následujícího měsíce nakupovat znovu za poradenské ceny (nákupní ceny viz ceníky). 
Podmínka aktivity je platná vždy od 1.1. do 31.12. daného kalendářního roku.


4. Systém slev a odměn

Tabulka č. 1. – nákupní ceny pro poradce
Tabulka č. 2. – odměna z přímého prodeje
Tabulka č. 3. – odměna z každé zrealizované objednávky neregistrovaného zákazníka přes link člena klubu
Tabulka č. 4. – odměna z každé zrealizované objednávky člena klubu
Tabulka č. 5. – odměna z každé zrealizované objednávky poradce klubu
Tabulka č. 6. – odměna z každé zrealizované objednávky doporučeného eshopu


Odměny z nákupu Vámi registrovaných členů, poradců a eshopů se vyplácí z 1. linie. Odměny se připisují v bodech do peněžěnky vždy až po zaplacení a převzetí zboží. V případě zrušení transakce dle zákonných podmínek e-shopu Vám bude provize stornována z důvodu neuskutečněného obchodu.

Ceník produktů Vitality pro PORADCE Vitality klubu

  CENÍK VÝROBKŮ PRO PORADCE   ODMĚNA Z PRODEJE
  Tabulka č. 1   Tabulka č. 2   Tabulka č. 3
název výrobku Vaše nákupní cena prodejní cena   přímý prodej   přes link
            bez slevy se slevou
Hcy - betain 585,00 Kč 750,00 Kč   165,00 Kč   130 b. 80 b.
Hcy – aloe 585,00 Kč 750,00 Kč   165,00 Kč   130 b. 80 b.
Magnesium 348,30 Kč 430,00 Kč   81,70 Kč   70 b. 40 b.
Imune 888,00 Kč 1 200,00 Kč   312,00 Kč   260 b. 150 b.
Lecithin 195,00 Kč 260,00 Kč   65,00 Kč   50 b. 40 b.
D3 + K2 210,00 Kč 280,00 Kč   70,00 Kč   60 b. 46 b.
Jód 210,00 Kč 280,00 Kč   70,00 Kč   60 b. 46 b.
pH Vitality 342,00 Kč 450,00 Kč   108,00 Kč   90 b. 65 b.
Enzymy 510,00 Kč 680,00 Kč   170,00 Kč   130 b. 90 b.
ProMikrobiom 493,99 Kč 649,99 Kč   156,00 Kč   120 b. 80 b.
Zinek 210,00 Kč 280,00 Kč   70,00 Kč   60 b. 46 b.
B 17 390,00 Kč 520,00 Kč   130,00 Kč   90 b. 70 b.
Omega 3 465,00 Kč 620,00 Kč   155,00 Kč   120 b. 90 b.
Omega 3 balíček 1 672,00 Kč 2 200,00 Kč   528,00 Kč   400 b. 340 b.
Prebio Vitality 495,08 Kč 660,10 Kč   165,02 Kč   100 b. 80 b.
C + Med 281,43 Kč 370,30 Kč   88,87 Kč   70 b. 60 b.
Vitamín A 210,00 Kč 280,00 Kč   70,00 Kč   60 b. 46 b.


Odměny z nákupů Vámi registrovaných členů, poradců a e-shopů ve Vaší první linii

  Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6
název výrobku člen poradce e-shop
Hcy - betain 80 b. 40 b. 40 b.
Hcy – aloe 80 b. 40 b. 40 b.
Magnesium 40 b. 15 b. 15 b.
Imune 150 b. 50 b. 50 b.
Lecithin 40 b. 12 b. 12 b.
D3 + K2 46 b. 15 b. 15 b.
Jód 46 b. 15 b. 15 b.
pH Vitality 65 b. 15 b. 15 b.
Enzymy 90 b. 25 b. 25 b.
ProMikrobiom 80 b. 23 b. 23 b.
Zinek 46 b. 15 b. 15 b.
B 17 70 b. 22 b. 22 b.
Omega 3 90 b. 25 b. 25 b.
Omega 3 balíček 340 b. 85 b. 85 b.
Prebio Vitality 80 b. 15 b. 15 b.
C + Med 60 b. 15 b. 15 b.
Vitamín A 46 b. 15 b. 15 b.


6. Závěrečná ustanovení

Společnost nenese odpovědnost za zneužití osobních stránek třetí osobou.
Poskytnutí přístupových údajů do chráněného osobního elektronického konta eshopu třetím osobám není dovoleno. V případě úmrtí poradce přecházejí práva, povinnosti a závazky vůči společnosti na dědice. Změna doporučitele u poradce klubu není možná. Souhlasem s těmito Podmínkami spolupráce poradce potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijal. Zároveň se souhlasem s těmito Podmínkami spolupráce bere poradce na vědomí, že je zodpovědný za řádné zdanění přijatých provizí, a to dle příslušných právních předpisů státu. Společnost Hcy Vitality s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Podmínky spolupráce jednostranně změnit. Pokud tak učiní, budou členové klubu upozorněni e-mailem uvedeným při registraci a/nebo v administraci osobních stránek.


Tyto Podmínky spolupráce pro členy VITALITY KLUBU vstupují v platnost a účinnost dnem 1. 8. 2022
Na stránkách používáme soubory cookies. Ty nezbytné jsou nutné pro provoz stránek, statistické sbírají anonymní data pro analyzýzu návštěvnosti a marketingové umožní například následné hodnocení nákupu, případně zobrazení relevantní reklamy.

Veškerá data se sbírají a používají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.

Nastavení Odmítnout vše Přijmout vše

zavřít
Uložit nastavení
Odmítnout vše
Přijmout vše